• usa ubóstwo usa bezdomni
    Społeczeństwo

    USA to bogaty kraj skrajnej biedy

    Jeżeli ktoś jeszcze żyje ideą amerykańskiego snu, to czas najwyższy, aby się z niego przebudził. Amerykański sen, tak rozpowszechniany i gloryfikowany w amerykańskiej kulturze, a (często bezmyślnie) powielany na innych kontynentach, dla wielu Amerykanów stał się codziennym koszmarem. Chociaż nie mówi się o tym głośno, bo zza Oceanu docierają do nas głównie informacje o kolejnych sukcesach gospodarczych, kosmicznych, militarnych itd., ewentualnie strzelaninach w szkołach, to trzeba zdać sobie sprawę, że amerykańskie społeczeństwo konsekwentnie popada w ubóstwo i brak jest obecnie realnych perspektyw na polepszenie tej sytuacji. Sprawa jest na tyle poważna, że zainteresowała się nią Organizacja Narodów Zjednoczonych, na zlecenie której opracowano raport dotyczący skrajnego ubóstwa i praw człowieka w…